Het project

Kerst aan de Eem is al enkele jaren in de kerstperiode actief in de regio Amersfoort. Middels diverse zang-activiteiten en een breed repertoire biedt het koor een nog altijd groeiende groep enthousiastelingen de mogelijkheid in enkele maanden repertoire in te studeren en in enkele concerten ten gehore te brengen.

Vanuit de gedachte ‘voor Amersfoort - door Amersfoort - in Amersfoort’ brengt ´Kerst aan de Eem´ al jaren zangers en zangeressen bij elkaar en wordt het publiek een heerlijke avond uit in kerstsfeer gepresenteerd, met een breed programma variërend van traditionele kerstliederen tot gospels en populaire kerstliedjes.

 
Ontstaan en initiatiefnemers
 
Het idee om in Amersfoort een soort ‘Groot Amersfoorts Koor’ op te richten is geïnspireerd op een soortgelijk initiatief in de gemeente Vlaardingen, waar al 10 jaar lang met groot succes kerstoptredens verzorgd werden door het Groot Vlaardings Koor. Paul Brandsma, één van de Amersfoortse initiatiefnemers, had in verschillende rollen aan deze succesformule van het Groot Vlaardings Koor meegewerkt en heeft samen met een aantal Amersfoorters het idee opgevat in Amersfoort ‘Kerst aan de Eem’ te organiseren. De ‘Kerst aan de Eem’ organisatie is een op zichzelf staande organisatie, ondergebracht in een aparte stichting zonder winstoogmerk.
 
De overige initiatiefnemers en bestuursleden zijn: Martijn Vos, Wim Hoogendoorn, Gerrit Visser, Anja Vernhout, Henk Tornij en Herma Brandsma.